Čo sú straty a aké sú v rozvodoch

 • Deklarované hodnoty uvádzané na čerpadlách či vodárňach reálne v praxi znižujú straty v rozvodoch (sacie a výtlačné potrubia)
 • Každý typ použitého materiálu má istú stratu (odpor) voči čerpanej vode, s ktorými treba pri inštalácii počítať
 • Podľa toho treba zvoliť čerpadlo s parametrami, ktoré dosiahne požadovaný výkon aj po odpočítaní strát v rozvodoch (obzvlášť keď sú dlhé rozvody pri zavlažovaní, rozvody v stavbe a pod.)
 • obzvlášť dôležité je so stratami počítať pri sacom potrubí, kde nevhodnou dimenziou (malým priemerom) potrubia a ďalšími odpormi použitých častí (filter, klapka, sací kôš, zanesený odpieskovací filter a i.) ľahko stratíme až na polovicu zo sacej schopnosti čerpadla !
 • Napríklad:
  • spätná klapka, sací kôš, odpieskovací (čistý) filter: urobia stratu z hĺbky sania každý až 0,5m ! (znečistený filter oveľa viac!)
  • čím tenšie potrubie, rúrka, hadica – tým väčšie straty v rozvode (pre porovnanie: napr. potrubie o priemere 1“ urobí stratu (odpor) až 17%, 5/4“ asi 6%, 6/4“ už len 1,6 %)
  • rúrky hrdzavé zvýšia straty vyše 2x (postupným nárastom hrdze vzniká nebezpečenstvo postupného zhoršovania nasávania v sacom potrubí!!)
  • každé koleno a ohyb spôsobia straty ako 5m dĺžka potrubia
  • každých 10 m výškového potrubia znamená stratu 1 bar
 • Z uvedeného vyplýva, že straty významným spôsobom ovplyvňujú samonasávaciu schopnosť čerpadiel a ich reálny výkon v prevádzke, treba s nimi pri prevádzke uvažovať


Ako si správne vybrať domácu vodáreň?