Nádrž na vodárni

- jej veľkosť a predfúkavanie

 • Domáce vodárne sú vybavené modernými tlakovými nádobami s vakom z potravinárskej gumy, pri ktorých voda neprichádza do styku s kovovým plášťom nádrže ( hygienické hľadisko, nižšia náročnosť na údržbu)
 • Štandardne dodávané nádrže majú objem 24, 35, 50, 60, 80 a 100 litrov, na objednávku možno použiť nádrže s objemom 150, 200 a 500 litrov. Objem nádrže na Vašej vodárni zvoľte podľa predpokladanej spotreby, automatický chod vodárne zabezpečí aj u menšej nádrže dostatok neustále čerstvej vody
 • V priestore medzi vakom a plášťom nádrže je predfúkaný protitlak (0,2 bar=20kPa nižší ako spodná hodnota tlak. spínača), ktorý zabezpečuje vytláčanie vody z vaku v čase, keď nie je v činnosti čerpadlo
 • Pravidelne kontrolujte každý mesiac správnu hodnotu predfúkanému protitlaku, skontrolujte aj tesnosť ventilky (pokles zistíte aj podľa toho, že sa výrazne skrátila doba zapínania čerpadla a cvakanie tlakového spínača)
 • nádrž dofúkať bežným spôsobom ako pneumatiku na aute
 • Časté zapínanie čerpadla (keď je malá nádrž, alebo nie je predfúkaná na určenú hodnotu) spôsobuje viac ako dvojnásobne vyšší odber prúdu a predčasné opotrebenie, až zničenie čerpadla a tlakového spínača
 • Najpredávanejšie nádrže na vodárňach pre domácnosť: 6080 litrov
 • Pri výrobnom nastavení diferencie tlakového spínača výrobcom vodárne predstavuje množstvo vody vytlačenej z nádrže do zapnutia čerpadla až tretinu objemu nádrže: (napr. 24 litrová asi 6-8 litrov, 60 litrová asi 17-20 litrov, 80 litrová asi 25 litrov), z toho vyplýva väčší počet zopnutí pri 24 litrovej nádrži za minútu (!), napr. pri sprchovaní či polievaní a počet zopnutí môže byť max. 40 krát za hodinu !!
 • Pri použití vertikálnej nádrže je potrebné túto vrchom odvzdušniť, aby sa dosiahli uvedené hodnoty (pozrieť návod k nádrži)
 • Vodáreň s nádržou treba umiestniť do miestností, kde nie nadmerne vlhko (napr. pivnice) a je možnosť pohodlne pravidelne dofúkať nádrž napr. malým kompresorom. Nie je vhodné ich umiestniť do šácht pri studni !
 • V prípade korózie a vážneho mechanického poškodenia treba nádrž nahradiť novou

Ako a kedy dofúkavať nádrž :

V rámci bežnej údržby vykonávanej prevádzkovateľom je potrebné pravidelne dofúkať nádrž na určený protitlak uvedený v návode a na výrobnom štítku:

 • minimálne štvrťročne a vždy, ak často spína čerpadlo
 • moderná nádrž je dvojpriestorová, s vymeniteľným gumovým vakom, vo vaku je čerpaná voda a medzi vakom a plášťom nádrže predfúkaný protitlak vzduchu (vytláča vodu v čase vypnutého čerpadla)
 • pokles protitlaku vzduchu v nádrži sa prejavuje častým spínaním čerpadla
 • dofúkať treba cez automobilovú ventilku pod plastovou krytkou na nádrži, rovnakým spôsobom ako sa dofúkavajú pneumatiky na aute:
  1. odpojiť vodáreň od el. energie vytiahnutím el. zástrčky z el. zásuvky
  2. uvoľniť tlak v rozvode vody otvorením najbližšieho kohúta
  3. po chvíli manometer vodárne ukazuje nulový tlak v rozvode vody
  4. odskrutkovať krytku ventilky na nádrži
  5. skontrolovať automanometrom hodnotu protitlaku v nádrži
  6. ak nie je dostatočný protitlak, dofúkať predfúkaný protitlak na stanovenú hodnotu –uvedené na štítku a v návode (0,2 bar pod nastavenú spodnú hodnotu tlakového spínača)
  7. skontrolovať tlak automobilovým manometrom
  8. skontrolovať, či ventilka neprepúšťa vzduch
  9. vadnú ventilku vymeniť za originálnu autoventilku (krátky typ),nikdy nie bežnú dlhú ventilku (môže poškodiť vak !)
  10. zatvoriť otvorený kohút v rozvode vody
  11. zaskrutkovať krytku ventilky
  12. zasunúť el. zástrčku do zásuvky el. energie
 • jednoduchšie možno skontrolovať dostatočné predfúkanie aj sledovaním intenzity spínania čerpadla a tým, že sa zistí klesajúci objem vytlačenej vody z nádrže
 • Ak totiž klesá hodnota protitlaku vzduchu medzi vakom a nádržou, zvyšuje sa množstvo vody v nádrži, dochádza k častejšiemu spínaniu čerpadla, pri absencii vzduchu môže byť frekvencia až zhruba sekundová, čo vydáva zvýšený hluk čerpadla (ktorý sa obvykle prenáša po potrubí do celého systému rozvodu vody ako neprirodzený zdroj hluku -cvakanie spínača a čerpadla) a upozorní prevádzkovateľa, že nie je niečo v poriadku
 • Samozrejme častejšie spínanie čerpadla a tlakového spínača spôsobuje aj ich nadmerné opotrebovanie !
 • pri absencii vzduchu v nádrži dochádza k pritlačeniu vaku tlakom vody o teleso nádrže so zvarmi a telesom ventilky, kde môže dôjsť k poškodeniu gumového vaku prepichnutím
 • kontrolovať pravidelne aj funkčnosť ventilky, podľa potreby ju vymeniť
 • manometer na vodárni ukazuje tlak vody, nie predfúkaný protitlak nádrže!
 • Bez uvoľnenia tlaku vody bod b). a c). sa nedá zistiť skutočný protitlak vzduchu
 • ak tečie voda cez ventilku, treba vymeniť poškodený vak nádrže
 • POZOR! Činnosť vodárne bez správne dofúkanej nádrže môže spôsobiť poškodenie čerpadla častým spínaním a taktiež predčasné prederavenie gumového vaku trením len na malej ploche!

GUMOVÝ VAK V NÁDRŽI:

 • je to spotrebný materiál, ktorého životnosť je obmedzená intenzitou používania vodárne
 • gumový vak sa počas svojej činnosti napĺňa vodou (rozťahuje a váhou vody trie o dno nádrže), pri vyprázdňovaní sa zmršťuje a týmito pohybmi dochádza k jeho postupnému opotrebovaniu (zodratiu v spodnej časti), takže ho treba vymeniť (je to spotrebný tovar, podobne ako pneumatika u auta)
 • jeho opotrebenie je závislé od intenzity používania, ale taktiež od správneho predfúkania protitlaku v nádrži, keď pri nedostatočnom tlaku je v nádrži viacej vody a intenzívnejšie trenie na menšom priestore vaku. Je to presne analogické s pneumatikou na automobile, kde najazdenými kilometrami dochádza k bežnému opotrebeniu (bez ohľadu na to, či to bolo za tri mesiace alebo dva roky), ale pri jazde na prázdnej pneumatike dôjde k jej zničeniu veľmi rýchle, obvykle okamžite
 • tlak samozrejme časom klesá (rovnako ako je to bežné u  automobilovej pneumatiky) a preto ho treba pravidelne dofúkať
 • K úniku tlaku dochádza kontinuálne už od nafúkania, samozrejme rýchlosť úniku je daná predovšetkým kvalitou ventilky (je všeobecne známe a každý šofér s tým má skúsenosti, že po jej dofúkaní po dlhšom čase je obvykle „zalepená“, treba ju „prefúknuť “, už netesnia jej gumové časti tak kvalitne ako pôvodne a dochádza k rýchlejšiemu úniku tlaku vzduchu)
 • Z dôvodu uvedených subjektívnych činiteľov u použitých častí vodárne a tiež časovej závislosti, nie je možné objektívne stanoviť, aká môže byť intenzita úniku vzduchu z nádrže (môže dôjsť k úniku už po mesiaci ale aj podstatne dlhšom období) , taktiež rokmi používania dochádza k bežnému opotrebeniu materiálov a skráteniu doby spoľahlivosti a životnosti výrobkov
 • Taktiež sa môže stať, že ak sa vykoná výmena nového vaku a ponechá sa stará nedostatočne tesniaca ventilka, dôjde v krátkom čase opätovne k extrémnej situácii a opätovnému k poškodeniu aj nového vaku
 • Náhradný vak je bežne dostupný v odborných predajniach u predajcov vodární a nádrží
 • výmena je jednoduchá po odskrutkovaní príruby (uvedené v návode na prevádzku nádrže)
 • Z toho vyplýva: pre spokojnosť s vodárňou a primeranou životnosťou vaku nádrže je potrebné pravidelne kontrolovať hodnotu predfúkania vaku


Ako si správne vybrať domácu vodáreň?