6bhe

6 BHE

6" ponorné čerpadlá

BHE antikorové ponorné turbínové čerpadlá pre 6" a širšie hlbinné vrty.

Technologická úroveň ponorných čerpadiel série 6" BHE je výsledkom zlepšeného mechanického dizajnu v kombinácii s použitím vylepšenej výrobnej technológie z antikorovej ocele.

POUŽITIE

 • čerpanie vody z hlbinných vrtov
 • postrekovacie a zavlažovanie systémy
 • protipožiarne systémy
 • ťažobné aplikácie
 • iné priemyslové aplikácie

TECHNICKÉ ČRTY

 • ľahká ištalácia a servis, vďaka jednoduchému hydraulickému dizajnu ( všetky súčiastky sú ľahko demontovateľné, čo minimalizuje dobu mimo prevádzky v prípade opravy )
 • keramicko/nitrilové ložiská a plávajúce PTFE krčné prstence zabezpečujú výborné vlastnosti pri čerpaní vody s obsahom pevných častíc a vysokú odolnosť proti opotrebeniu
 • integrovaný spätný ventil na výtlaku čerpadla

ŠPECIFIKÁCIE

 • prietok do 70 m3/h
 • výtlak do 500 m
 • maximálne dovolené množstvo piesku 50 gr/m3
 • teplota čerpanej kvapaliny 0°C až 50°C
 • rotácia hriadele: proti smeru chodu hodinových ručičiek pri pohľade zhora
 • pripojenie hriadele s NEMA štandardnými motormi
 • čerpadlo môže pracovať vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe


VÝBEROVÉ TABUĽKY

6bhe

Podrobné výkonové charakteristiky jednotlivých sérií čerpadiel 6BHE – 6BHEL

Ukážka dielov čerpadla

6bhe Ukážka dielov čerpadla