vod_ponor

Domáce vodárne s ponornými čerpadlami na čistú vodu

Ponorné čerpadlá sa skladajú z hydraulickej častiponorného elektromotoru, vyrábajú sa odstredivé viacstupňové alebo vretenové (šnekové) a používajú sa na čerpanie z:

ponorné čerpadlá

 • vŕtaných studní
 • kopaných studní
 • z nádrží, jazier a cisterien
 • zo zberných dažďových nádrží a pod.

VÝHODY PONORNÝCH ČERPADIEL:

 • vyšší tlak, vyšší prietok vody
 • dlhšia životnosť, kvalitné materiály
 • vyšší komfort pri používaní
 • nie je počuť hluk (sú v studni ponorené vo vode)
 • nemajú sacie potrubie, iba výtlačné
 • sú chránené pred mrazom ( umiestnením v studni)
 • sú vyrobené z kvalitných materiálov (nerez, zliatiny, špeciálne plasty so sklenými vláknami a i.)

Vodáreň sa skladá z týchto častí:

spínač
 • ponorné čerpadlo s primeranou dĺžkou el. prívodného kábla
 • automatiky s príslušenstvom (tlakový spínač, tvarovka, manometer, el. pripojenie, flexibilná hadica)
 • tlakovej nádrže vody rôzneho objemu (horizontálna, alebo vertikálna) s gumovým vakom
 • Vodárne s ponornými čerpadlami sa nedodávajú v kompletne zmontovanom stave, ale rozloženom stave a inštaláciu vrátane elektrického pripojenia vykonáva odborník (inštalatér)
 • čerpadlo treba umiestniť do vody v zdroji vody (napr. v studni), nádrž spolu s automatikou (vždy musia byť spolu!) umiestniť do vhodnej suchej miestnosti (napríklad pivnice)
 • je možné použiť čerpadlo s el. napájaním trojfázovým (400 V), alebo jednofázovým (230 V)

nádrž vertikálna a horizontálna, detailynákres

Najčastejšie používané vodárne s ponornými čerpadlami EBARA pre používanie v domácnosti (obvykle tlaky 3 / 4,5 bar, alebo viac):

 1. výber čerpadla: je možné použiť čerpadlo s el. napájaním trojfázovým (400 V), alebo jednofázovým (230 V)
  • čerpadlo EBARA WINNER C4/13
  • čerpadlo EBARA IDROGO
  • čerpadlo ONKT 150
 2. výber nádrže:
  • k ponorným čerpadlám sú najpredávanejšie nádrže 60, 80, 100 litrov s vertikálnou polohou nádrže
  • bližšie informácie o výbere a prevádzke nádrže na vodárni sú na inom mieste
 3. výber tlakového spínača:
  • používajú sa mechanické tlakové spínače
  • rozsah tlakov: zvoliť podľa typu použitého čerpadla (a jeho max. výtlaku!!)a podľa vlastných podmienok a požiadaviek na konečný tlak v rozvode vody (najpoužívanejší 3/ 4,5 bar) 4,5 bar = tlak 45 m stĺpca vody
  • POZOR! Nie je možné zvoliť vyššie tlaky na spínači, ako sú hydraulické parametre čerpadla (Hmax) !
  • tlaky nad 5 barov sa neodporúčajú výrobcami vodovodných batérií, spotrebičov a ohrievačov vody (začne prepúšťať poistný ventil)


Ako si správne vybrať domácu vodáreň?