3_80

SERIE 3 80

(nerez AISI 316)

ODSTREDIVÉ NEREZOVÉ ČERPADLÁ vyrobené podľa EN 733 (DIN 24255)

ŠPECIFIKÁCIA ČERPADLA SERIE 3:

Rozsah použitia

Kvalitné celonerezové čerpadlo špičkovej japonskej konštrukcie vyrobené z ušľachtilých materiálov so širokým použitím:

Materiál

Technické údaje

Technické znaky

komplet

MOTORY

Prevedenia: 3M, 3S, 3P, 3PF, 3SF

3M

3M: monoblokové prevedenie - obežné kolo priamo na hriadeli elektromotora

3S

3S: čerpadlo spojené s elektromotorom prostredníctvom pružnej spojky

3P

3P: čerpadlo na podstave spojené s elektromotorom
prostredníctvom pružnej spojky a kozlíka

3PF

3PF: samostatné čerpadlo pripravené k pripojeniu
na elektromotor B5-B35

3SF

3SF: samostatné čerpadlo pripravené k pripojeniu
na elektromotor B3

TYPOVÝ KĽÚČ

TYPOVÝ KĽÚČ

VÝBEROVÉ TABUĽKY

Podrobné výkonové charakteristiky jednotlivých čerpadiel SERIE 3 80 (pri 1400 ot/min.)

65-250 80-160 80-200 80-250

Podrobné výkonové charakteristiky jednotlivých čerpadiel SERIE 3 80 (pri 2900 ot/min.)

65-250 80-160 80-200 80-250

MOŽNOSTI UMIESTNENIA (polohy) ČERPADLA

Horizontálna poloha Vertikálna poloha
(kontaktujte našu predajnú sieť)
Horizontálna poloha
otočená o 180 stupňov
(kontaktujte našu predajnú sieť)
Šikmá poloha