vod_ponor

Domáce vodárne s ponornými čerpadlami na čistú vodu

Ponorné čerpadlá sa skladajú z hydraulickej častiponorného elektromotoru, vyrábajú sa odstredivé viacstupňové alebo vretenové (šnekové) a používajú sa na čerpanie z:

ponorné čerpadlá

VÝHODY PONORNÝCH ČERPADIEL:

Vodáreň sa skladá z týchto častí:

spínač

nádrž vertikálna a horizontálna, detailynákres

Najčastejšie používané vodárne s ponornými čerpadlami EBARA pre používanie v domácnosti (obvykle tlaky 3 / 4,5 bar, alebo viac):

 1. výber čerpadla: je možné použiť čerpadlo s el. napájaním trojfázovým (400 V), alebo jednofázovým (230 V)
  • čerpadlo EBARA WINNER C4/13
  • čerpadlo EBARA IDROGO
  • čerpadlo ONKT 150
 2. výber nádrže:
  • k ponorným čerpadlám sú najpredávanejšie nádrže 60, 80, 100 litrov s vertikálnou polohou nádrže
  • bližšie informácie o výbere a prevádzke nádrže na vodárni sú na inom mieste
 3. výber tlakového spínača:
  • používajú sa mechanické tlakové spínače
  • rozsah tlakov: zvoliť podľa typu použitého čerpadla (a jeho max. výtlaku!!)a podľa vlastných podmienok a požiadaviek na konečný tlak v rozvode vody (najpoužívanejší 3/ 4,5 bar) 4,5 bar = tlak 45 m stĺpca vody
  • POZOR! Nie je možné zvoliť vyššie tlaky na spínači, ako sú hydraulické parametre čerpadla (Hmax) !
  • tlaky nad 5 barov sa neodporúčajú výrobcami vodovodných batérií, spotrebičov a ohrievačov vody (začne prepúšťať poistný ventil)