Nádrž na vodárni

- jej veľkosť a predfúkavanie

Ako a kedy dofúkavať nádrž :

V rámci bežnej údržby vykonávanej prevádzkovateľom je potrebné pravidelne dofúkať nádrž na určený protitlak uvedený v návode a na výrobnom štítku:

GUMOVÝ VAK V NÁDRŽI: