Zásady správnej inštalácie samonasávacieho čerpadla

DÔLEŽITÉ!

  1. Pri správnom spádovaní sa sacie potrubie samočinne odvzdušní cez ventil vo výtlačnom potrubí
  2. Pri nesprávnom spádovaní alebo priehybe vzduch neunikne, obmedzí prietok a nastane:
    1. obmedzenie samonasávania, príp. čerpadlo vôbec nenasaje vodu
    2. zvýšená hlučnosť (akoby niečo bolo v čerpadle)
    3. hrozí poškodenie čerpadla!
samonasávacie čerpadlo

ZÁSADY SPRÁVNEJ INŠTALÁCIE SACIEHO POTRUBIA:

(nedodržanie zásad môže spôsobiť nefunkčnosť a vážne poškodenie čerpadla!)