play_circle_outline produktové videá
mark_email_unread ebara@ebara.sk

Ebara - japonské čerpadlá

import_contacts

Zásady správnej inštalácie ponorných čerpadiel

Pre správnu funkciu ponorného čerpadla je dôležité zabezpečiť:

1. dostatočný zdroj čistej vody, bez obsahu piesku a nečistôt (predpoklad spoľahlivosti a životnosti).

2. správne umiestniť čerpadlo v zdroji vody, celé ponoriť do vody (chladené vodou) – okrem čerpadiel chladených pretekajúcou vodou (napr. typ EBARA IDROGO)

3. umiestniť čerpadlo tak, aby pri svojej činnosti nevírilo piesok a nečistoty v studni, umiestniť dostatočne vysoko od dna, (u vŕtaných studní min. 2m, u kopaných min. 0,5m), umiestniť až nad nasávacie otvory v stenách studne (min. 50cm nad otvory), správne nainštalované čerpadlo nenasáva vodu s pieskom a nečistotami.

4. správne zavesiť čerpadlo v studni: nikdy neumiestniť na dno studne (do kalníka s nečistotami), zavesiť na vhodné nehrdzavejúce lanko (silon, nerez a pod.).

5. správne elektricky pripojiť cez motorový spúšťač (trojfázové), alebo istič (jednofázové).

6. zabezpečiť ochranu chodu nasucho (výdatným zdrojom, el. snímačom hladiny, plavákom).

7. zvoliť výtlačné potrubie z vhodných materiálov a dimenzií, podľa čerpadla. dodržať max. ponor čerpadla, max. dĺžku nepretržitej činnosti a pracovnú polohu čerpadla.

8. spätnú klapku upevniť min. 2 – 5m nad čerpadlo.

9. zabrániť kontaktom so stenou studne (vrtu), pri prevádzke ponorky.

10. dodržať pokyny v návode na inštaláciu a prevádzku


Kontakt

Hľadáte predajcu vo vašom okolí, potrebujete poradiť alebo máte na nás otázku?

Radi vám pošleme zoznam predajcov, či poradíme a odpovieme na vaše otázky. Stačí vyplniť uvedený formulár a spätne vás budeme kontaktovať.