play_circle_outline produktové videá
mark_email_unread ebara@ebara.sk

Ebara - japonské čerpadlá

import_contacts

Všeobecné zásady pre výber a používanie vodárne

 1. Kvalita vodárne a kvalita zdroja vody sú predpokladom k spoľahlivému chodu a dlhej životnosti vodárne. Je to dlhodobá a dobrá investícia, prispôsobte preto tomu Váš výber
 2. Skôr, ako sa rozhodnete pre konkrétny typ vodárne, preverte výdatnosť Vášho zdroja vody(obzvlášť dôležité pri narážaných studniach). Potom zvoľte čerpadlo s prietokom primeraným možnostiam Vášho zdroja vody.
 3. V závislosti na množstve nečistôt obsiahnutých vo vode, odporúčame inštaláciu „odpieskovacieho“ filtra na mechanické nečistoty, u narážaných studní, vždy!
 4. U čerstvo narazených studní nie je možné použiť ihneď el. čerpadlo, ale ručné čerpadlo (pumpu), dokiaľ sa nevytvorí okolo narážacieho hrotu v štrkovej vrstve odčerpaním piesku dostatočný zásobník vody, umožňujúci prevádzku el. čerpadla (alebo vyčistiť studňu iným spôsobom - Poraďte sa s odborníkmi! ) Piesok vo vode veľmi rýchlo opotrebuje hydrauliku čerpadla vinou užívateľa – nie je uznané ako záručná oprava!
 5. Samonasávacie čerpadlo: je čerpadlo, ktoré je schopné po zaliatí hydrauliky vodou, samočinne nasať vodu sacím potrubím zo studne z určitej hĺbky (dané fyzikálnymi zákonmi a stratami v sacom potrubí– reálne max. cca 7 - 8m, závisí aj od použitého potrubia, vzdialenosti čerpadla od zdroja, stratami v rozvode a pod.) 
 6. Ponorné čerpadlá: čerpadlá ponorené sú osadené v čerpanej vode a nádrž spolu s tlakovým spínačom sú umiestnené na inom mieste vo vnútri objektu – napr. pivnici. Sú o niečo drahšie, ale majú výhody: komfort v prevádzke, vyšší výkon a tlak vody, nie je počuť hluk (nanajvýš občasné cvakanie tlakového spínača), odpadajú prípadné problémy so sacím potrubím ako u samonasávacieho čerpadla)
 7. vŕtaných a kopaných studní odporúčame hlavne pri využití pre rodinné domy vždy použiť ponorné čerpadlá !
 8. Samočinný (automatický) chod vodárne zabezpečuje tlakový spínač. Tlak vody v potrubí sa pohybuje v rozmedzí nastavenom tlakovým spínačom. Neprestavujte tento spínač, z výroby je nastavený obvykle na max. možnú hodnotu podľa výkonu použitého čerpadla. Pri prestavení na vyššiu hodnotu sa stane, že nevypne a čerpadlo sa poškodí
 9. Veľmi dôležité pri výbere vodárne je zvoliť tlaky nastavenia tlakového spínača (t.j. pracovné tlaky vodárne). Tlakové spínače sa nesmú prestavovať (čerpadlá obvykle nemajú na to rezervu), preto zvoľte vopred vodáreň pracujúcu pri vyšších tlakoch (pre rodinný dom je potrebné minimálne 2,0/3,5bar, alebo (odporúčame) výkonnejšiu verziu 3,0/4,5bar (výhodná pre rodinný dom)
 10. 1bar=1atmosféra= 100kPa = 10m výšky (statického tlaku)
 11. Ak čerpaná voda obsahuje piesok, alebo iné mechanické nečistoty, odporúča sa nainštalovať na sacie potrubie odpieskovací filter s veľkosťou 10" (výška cca 30cm), s jemnosťou použitej vložky (kartuše) 80 mikrónov (u narážaných studní je to nevyhnutné ! Filtre zakúpite v predajniach čerpadiel.POZOR ! : odpieskovací filter zachytí nečistoty a piesok len väčšie, ako je jemnosť použitej vložky v kartuši, jemnejšie častice piesku prechádzajú cez filter do čerpadla a vodovodného systému a poškodzujú ho (piesok je abrazívna látka)! Odpieskovací filter neslúži k čisteniu studne od piesku, ale slúži len k zachytávaniu malého objemu piesku z vody, pretože u väčšieho množstva piesku dochádza veľmi rýchlo k zaneseniu jemnej kartuše, výraznému obmedzeniu až k zabráneniu prietoku vody do čerpadla a tým jeho poškodeniu chodom bez vody! 
 12. nesprávne zvolený filter a zanesený filter je horšie ako žiaden filter !!
 13. Na sacie potrubie vodárne je potrebné inštalovať kvalitnú plnoprietokovú spätnú klapku – treba dokúpiť, nie je súčasťou vodárne (asi 5 až 10 €). Zvoliť kvalitu, napr. celomosadznú, nie s plastovými časťami
 14. Použitie klapky na výtlak sa odporúča pri väčších výškach vodovodného systému (a vždy keď použijete ochranu chodu nasucho nastavenú na nižší tlak), aby sa zabránilo pôsobeniu hydrostatického tlaku vodného stĺpca na čerpadlo
 15. Vzhľadom k modernej konštrukcii čerpadiel a veľmi nízkemu príkonu elektromotora sa vodárne štandardne dodávajú v jednofázovom prevedení ( 230V/ 50Hz)
 16. Elektromotory čerpadiel už majú vo vinutí zabudovanú vratnú tepelnú ochranu, ktorá pri preťažení (prehriatí) vinutia motor vypne, po ochladnutí sa samočinne zapne a chráni tým motor pred poškodením (nemýliť sa, nie je to ochrana chodu nasucho!!!)
 17. Tam, kde hrozí strata vody v sacom potrubí a tým chod čerpadla bez vody, odporúča sa vždy inštalácia ochrany chodu nasucho (zakúpite v predajniach čerpadiel)
 18. Ak chcete mať konštantný tlak v potrubí, treba osadiť do výtlačného potrubia redukčný ventil – odporúčame napr. MALGORANI (cca 25 až 35 €) - nastavený pod spodnú hodnotu použitého tlakového spínača (Nezabudnúť, že ak chcete regulovať tlak vody, treba použiť vodárne s vyššími tlakmi 3/4,5 bar, aby bolo z čoho regulovať)
 19. Ak v objekte máte prietokové ohrievače vody, alebo menšie zásobníkové ohrievače vody, odporúča sa vždy použiť redukčný ventil, vyhnete sa nepríjemnému kolísaniu teploty vody zapríčinenému bežným kolísaním tlaku a prietoku vody u každej vodárne (obzvlášť nepríjemné pri sprchovaní!)
 20. pri použití klasickej vodárne s nádržou sa hlavne pri zavlažovaní stáva, ak je odoberané množstvo vody výrazne menšie, ako menovitý výkon čerpadla, že čerpadlo stále zapína a vypína v krátkych intervaloch, čím je čerpadlo nadmerne namáhané, dochádza k predčasnému opotrebeniu čerpadla a hrozí jeho poškodenie každý výrobca elektromotorov predpisuje max. 40 zopnutí elektromotora za hodinu, čo je v tomto prípade vysoko prekročené!! 
 21. pri častom zapínaní a vypínaní elektromotora dochádza taktiež k jeho prehriatiu a vzniká možnosť kondenzácie pár vo vnútri motora s následným spálením elektro-vinutia !
 22. Je dôležité dodržať zásady správnej inštalácie čerpadiel 

Kontakt

Hľadáte predajcu vo vašom okolí, potrebujete poradiť alebo máte na nás otázku?

Radi vám pošleme zoznam predajcov, či poradíme a odpovieme na vaše otázky. Stačí vyplniť uvedený formulár a spätne vás budeme kontaktovať.